Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Ouders en leerlingen kunnen een klacht indienen over gedrag en beslissingen door de directie en het personeel. We streven altijd naar een goede oplossing. Ons bestuur werkt volgens de klachtenprocedures Verus. Deze regeling kunt u inzien op school.

Contactpersonen

De volgende personen/instanties verlenen hun medewerking in de klachtenprocedure van de school:

Interne contactpersonen/pestcoördinatoren
  • Ingrid Overmars, werkdagen: dinsdag en donderdag
  • Maaike Dekker, werkdagen: donderdag en vrijdag
Coordinator meldcode
  • Wies Walter
Coördinator sociale veiligheid
  • Maaike Dekker
Vertrouwenspersoon SOTOG
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
  • Telefoonnummer 0900 – 111 3 111 (op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur)
Klachtencommissie van het Katholiek Onderwijs

Postbus 82324
​2508 EH  Den Haag
​070 – 3925508