U kunt uw kind niet rechtstreeks bij ons aanmelden. Voordat u een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring kunt u uiteraard een rondleiding in onze school krijgen en alvast de nodige informatie ontvangen. Als u besluit dat uw kind bij ons op de juiste plek zit dan kunt u vervolgens bij het Samenwerkingsverband Twente Noord een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen.

Ons zorgteam helpt u graag met de aanvraag.

Een plekje op de Herderschee

Als een kind op onze school wordt geplaatst draagt de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen. In dat proces wordt de school ook betrokken.

Als uw kind aan de criteria voor cluster 3 onderwijs voldoet, dan kan uw kind een plekje krijgen op de Dr. Herderscheeschool. Wanneer de commissie van begeleiding van de school heeft vastgesteld hoe, waar en wanneer de leerling geplaatst kan worden op onze school, dan neemt een collega leerlingenzorg contact met u op om de datum van toelating vast te stellen.

Wisselochtend

Vlak voor de plaatsing (meestal voor de zomervakantie) worden leerlingen en ouders uitgenodigd voor een zogenaamde wisselochtend. U krijgt informatie over allerlei praktische zaken en de kinderen draaien even mee in de nieuwe groep.

 

De gegevens van het samenwerkingsverband

 

Bosrand 6 | 7602 CH | Almelo | T 0546-863226 |
E info@swv-twentenoord.nl 

Of kijk op: www.swv-twentenoord.nl.

Procedure aanvraag PGB

Als een kind in een onderwijs-zorggroep zit, wordt van ouders standaard PGB- of ZIN-inzet gevraagd. De uren van alle kinderen van één groep worden gekoppeld, zodat de inzet kan worden uitgevoerd door een of twee zorgmedewerkers van DTZC, die als vaste medewerker(s) aan de groep zijn verbonden.

Als een kind in een reguliere groep zit, kan het zijn dat er een speciale hulpvraag is op het gebied van persoonlijke verzorging en/of op het gebied van (begeleiding) van gedrag dat storend is voor andere kinderen in de groep. Ook dan kan van ouders gevraagd worden PGB of ZIN in te zetten. Ook deze inzet zal worden uitgevoerd door een zorgmedewerker van DTZC.

Afspraken over inzet

Als de beschikking bekend is, worden er door de coördinator ABS van DTZC en de orthopedagoog van de school afspraken gemaakt over de precieze inzet. Hierbij wordt overleg gepleegd met de ouders, de leerkracht(en) en de zorgmedewerker(s).

De ouders worden door het POP-plan op de hoogte gehouden van de PGB-/ZIN-inzet. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar geven de betreffende groepen informatie aan de ouders over deze mogelijke inzet.

 

Evaluatie

Aan het eind van ieder schooljaar wordt u op school uitgenodigd om de situatie voor het komende schooljaar te bespreken. Hier wordt de huidige gang van zaken besproken en kunnen wensen en verwachtingen kenbaar worden gemaakt. Aanwezig zijn de coördinator ABS van DTZC, de orthopedagoog van school en de zorgmedewerker.