Luizenbrigade

We beschikken over een zogenaamde luizenbrigade. Enkele ouders hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld. Na elke vakantie worden de leerlingen gecontroleerd en behandeld om de school zo goed mogelijk luizenvrij te houden. Dit werkt alleen als u hier ook aan meewerkt en de aanwijzingen opvolgt.

Als het probleem hardnekkig is en herhaaldelijk terugkomt, schakelen we de GGD in. Op school gebruiken we in voorkomende gevallen ook luizenzakken waar kleding apart in wordt gedaan bij constatering van luizen. Deze zakken zijn mede door de oudervereniging betaald.

We kunnen nog altijd ouders gebruiken voor deze klus!