Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Ouders en leerlingen kunnen een klacht indienen over gedrag en beslissingen door de directie en het personeel. We streven altijd naar een goede oplossing.

Ons bestuur werkt volgens de klachtenprocedures Verus. Deze regeling kunt u inzien op school.

De volgende personen/instanties verlenen hun medewerking in de klachtenprocedure van de school